Apurahat

Seuraava apurahahaku on maaliskuussa

Stipendejä voivat hakea kaikki Yleisradion, MTV:n ja Mediahub Helsinki Oy:n vakituiset tai määräaikaiset aikapalkkaiset työntekijät, jotka ovat työssään olleet luomassa tekijänoikeudellisesti suojattuja teoksia. Työsuhteen tulee hakuhetkellä olla ollut voimassa yhteensä yli 6 kuukautta.

Poikkeuksena ovat muusikot, joille stipendi voidaan myöntää vasta vakinaistamisen jälkeen.

Projektirahaa hakee työryhmä, jolloin ainakin ryhmän vetäjän tulee täyttää em. kriteerit.

Hakemuksesta tulee ilmetä yksityiskohtainen hyvin perusteltu käyttösuunnitelma kustannusarvioineen ja hakijan tekijänoikeutta kerryttävä työhistoria.

Apurahoja eivät voi hakea päälliköt ja vastaavat tuottajat. 

HUOM! Syksyn stipendilomakkeella haetaan myös Radiodays ja Input - apurahoja.  

Stipendilomake 

Projektirahalomake

 

Koulutusrahasto KOURA jakaa stipendejä keväisin ja syksyisin

 

KOURA myöntää kahdenlaisia apurahoja: henkilökohtaisia stipendejä ja projektirahoja työryhmille.

Kevään haku tehdään maaliskuussa ja syksyn haku lokakuussa. Haun käynnistymisestä ilmoitetaan KOURAn verkkosivuilla.

Stipendit on tarkoitettu media-alan työntekijöille, jotka työssään tuottavat tai ovat tuottaneet tekijänoikeudenalaista sisältöä.

Stipendejä voivat hakea kaikki Yleisradion, MTV:n ja Mediahub Helsinki Oy:n vakituiset tai määräaikaiset aikapalkkaiset työntekijät, joiden työsuhde on kestänyt yhteensä yli 6 kuukautta. Poikkeuksena ovat muusikot, joille stipendi voidaan myöntää vasta vakinaistamisen jälkeen.

Projektirahaa hakee työryhmä, jolloin ainakin ryhmän vetäjän tulee täyttää em. kriteerit.

Hakemuksesta tulee ilmetä yksityiskohtainen hyvin perusteltu käyttösuunnitelma kustannusarvioineen. Projektihakemuksesta tulee ilmetä yhteinen kehittämistavoite ja tuotos.

Lue ohjeet ennen hakemuksen täyttämistä.

Huomioitavaa on, että stipendejä ja projektirahoja ei myönnetä virallisten hakukuukausien ulkopuolella eikä päätöksiä tehdä takautuvasti.  

 

Mihin tarkoitukseen stipendejä voi hakea?

Stipendejä myönnetään

 • media-alan journalistisiin ja taiteellisiin täydentäviin opintoihin kotimaassa ja ulkomailla sekä moniosaamiseen tähtäävään koulutukseen
 • media-alaa kehittävään selvitys- ja tutkimustyöhön
 • media-alan oppimateriaalien laatimiseen
 • media-alan festivaali- ja seminaarimatkoihin 
 • ammatissa tarvittavan kielitaidon tai muun erikoistaidon kehittämiseen
 • kokeiluprojektien ideoinnin ja kehittelyn tukemiseen

Stipendejä ei myönnetä

 • ammatillisiin perusopintoihin
 • laitehankintoihin
 • ateria yms. kuluihin

Stipendiä ei voi hakea, mikäli hakijan edellisestä KOURA-stipendistä on kulunut alle kolme vuotta. Saadut projektirahat ja KOURA-palkinnot eivät ole esteenä stipendin saamiselle.

 

Mihin tarkoitukseen projektirahaa voi hakea?

Projektirahaa myönnetään pääsääntöisesti ryhmälle, jonka hakemuksesta tulee selkeästi käydä ilmi yhteinen kehittämistavoite ja projektin tuotos. Projektilla on selkeä ei-kaupallinen päämäärä, joka hyödyttää muitakin kuin projektiin osallistuneita.

Rahaa voidaan myöntää esimerkiksi

 • seminaarien ja ryhmäopetuksen järjestämiseen
 • media-alan koulutukselliseen sisältöjen ja ilmaisun kehittämiseen, joka ei suoranaisesti liity ohjelmatyöhön ja pilotointiin
 • sellaisten oppimateriaalien valmistukseen, jotka kehittävät taiteellista ja journalistista media-alan työtä

Huom! Inputiin tai vastaaviin festivaalitapahtumiin tulee hakea henkilökohtaista stipendiä, ei projektirahaa.

 

Apurahojen suuruus ja käyttö

Stipendien suuruus vaihtelee muutamasta sadasta muutamaan tuhanteen euroon käyttötarkoituksen mukaan. Erittäin vaativaan ammatilliseen koulutukseen voi hakea myös suurstipendiä, joka voi olla tarvittaessa suuruudeltaan yli 10000 euroa. Työskentelyapurahoja voidaan myöntää enintään neljä kappaletta kalenterivuodessa.

Projektirahojen suuruutta ei ole ennakkoon määritelty.

 

Matkat on toteutettava edullisinta mahdollista vaihtoehtoa hyödyntäen.

Ennen apurahan maksuunpanoa tulee stipendinsaajan allekirjoittaa apurahan käyttöä ja raportointia koskeva sitoumus.

Apurahan käyttötarkoituksen tai käyttöajan muutosta on pyydettävä kirjallisesti. Tällöin rahan käyttötarkoitus ei kuitenkaan saa oleellisesti muuttua.

Stipendi on käytettävä vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Raportti stipendin käytöstä ja kustannusarvion toteutumisesta on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Raportti kirjoitetaan lomakkeelle, joka löytyy KOURAn internetsivulta. Raportti toimitetaan allekirjoitettuna ja alkuperäistosittein varustettuna KOURAn toimistoon.

os. KOURA, PL 61, 00024 Yleisradio

Mikäli apurahaa ei ole käytetty tai raporttia toimitettu kahden vuoden sisällä rahan myöntämisestä, on apuraha palautettava.

 

Huom!

Ylen ja MTV3:n vakuutusturva on voimassa Koulutusrahasto KOURAn kustantamilla ulkomaanmatkoilla, jos matka tapahtuu työajalla. Vapaa-ajalla tapahtuvat matkat stipendiaatti vakuutta itse. Muistathan tarkistaa oman liittosi vakuutukset.

Lisätiedot:

Katri Nurminen, Kouran asiamies, 040 830 2808 (katri.nurminen@yle.fi)