Apurahat

 

Koulutusrahasto KOURA jakaa stipendejä keväisin ja syksyisin.

Kevään haku tehdään maaliskuussa ja syksyn haku lokakuussa.

KOURAn syksy 2017 apurahasaajat

 

Stipendejä ja projektirahoja voivat hakea MTV:n (ml. Mediahub) ja Ylen vakituiset tai määräaikaiset työntekijät, joiden työsuhde on kestänyt vähintään kaksi vuotta. Poikkeuksena ovat muusikot, joille stipendi voidaan myöntää vasta vakinaistamisen jälkeen. Projektirahahakemuksissa ainakin ryhmän vetäjän on täytettävä em. kriteerit.

Stipendejä ja projektirahoja haetaan oheisilla lomakkeilla

Projektilomake:
Stipendi:
Input: 

Muutoksena aiempiin hakuihin on, että ammattiliittojäsenyys ei ole enää hakukriteerinä.

KOURA myöntää kahdenlaisia apurahoja: henkilökohtaisia stipendejä ja projektirahoja työryhmille.

KOURAn stipendejä ja projektirahoja haetaan kahdesti vuodessa. Haun käynnistymisestä ilmoitetaan KOURAn sivuilla.

Kevään 2018 Input-stipendit haetaan poikkeuksellisesti syksyn 2017 haussa. 

Input-hakemukset käsitellään kevään apurahahaussa ja konferenssiin myönnetään stipendi keskimäärin 10 hakijalle/vuosi. RadioDays hakemukset käsitellään syksyn haussa.

Lue ohjeet ennen hakemuksen täyttämistä.

Palkinnot ja stipendit eivät vaikuta toisiinsa millään tapaa.

Huomioitavaa on, että stipendejä ja projektirahoja ei myönnetä virallisten hakukuukausien ulkopuolella eikä päätöksiä tehdä takautuvasti.  

Kuka voi hakea?

Stipendit on tarkoitettu media-alan työntekijöille, jotka työssään tuottavat tai ovat tuottaneet tekijänoikeudenalaista sisältöä.

Stipendejä voivat hakea Yleisradion ja MTV Oy:n vakituiset tai määräaikaiset työntekijät, joiden työsuhde on kestänyt vähintään kaksi vuotta. Poikkeuksena ovat muusikot, joille stipendi voidaan myöntää vasta vakinaistamisen jälkeen.

Projektirahaa hakee yleensä työryhmä, jolloin ainakin ryhmän vetäjän tulee täyttää em. kriteerit.

 

Mihin tarkoitukseen stipendejä voi hakea?

Stipendejä myönnetään

 • media-alan journalistisiin ja taiteellisiin täydentäviin opintoihin kotimaassa ja ulkomailla sekä moniosaamiseen tähtäävään koulutukseen
 • media-alaa kehittävään selvitys- ja tutkimustyöhön
 • media-alan oppimateriaalien laatimiseen
 • media-alan festivaali- ja seminaarimatkoihin 
 • ammatissa tarvittavan kielitaidon tai muun erikoistaidon kehittämiseen

Stipendejä ei myönnetä

 • ammatillisiin perusopintoihin
 • laitehankintoihin
 • normaaliin ohjelmakehitykseen tai pilotointiin
 • ateria yms. kuluihin

Stipendiä ei voi hakea, mikäli hakijan edellisestä KOURA-stipendistä on kulunut alle kolme vuotta. Saadut projektirahat ja KOURA-palkinnot eivät sitä vastoin ole esteenä stipendin saamiselle.

 

Mihin tarkoitukseen projektirahaa voi hakea?

Projektirahaa myönnetään pääsääntöisesti ryhmälle, jonka hakemuksesta tulee selkeästi käydä ilmi yhteinen kehittämistavoite tai projektin tuotos. Projektilla on selkeä ei-kaupallinen päämäärä, joka hyödyttää muitakin kuin projektiin osallistuneita.

Rahaa voidaan myöntää esimerkiksi

 • seminaarien ja ryhmäopetuksen järjestämiseen
 • media-alan koulutukselliseen sisältöjen ja ilmaisun kehittämiseen, joka ei suoranaisesti liity ohjelmatyöhön ja pilotointiin
 • sellaisten oppimateriaalien valmistukseen, jotka kehittävät taiteellista ja journalistista media-alan työtä

Huom! Inputiin tai vastaaviin festivaalitapahtumiin tulee hakea henkilökohtaista stipendiä, ei projektirahaa.

 

Apurahojen suuruus ja käyttö

 

Stipendien suuruus vaihtelee muutamasta sadasta muutamaan tuhanteen euroon käyttötarkoituksen mukaan. Erittäin vaativaan ammatilliseen koulutukseen voi hakea myös suurstipendiä, joka voi olla tarvittaessa suuruudeltaan yli 10000 euroa.

Projektirahojen suuruutta ei ole ennakkoon määritelty.

Matkat on toteutettava edullisinta mahdollista vaihtoehtoa hyödyntäen.

Ennen apurahan maksuunpanoa tulee stipendinsaajan allekirjoittaa apurahan käyttöä ja raportointia koskeva sitoumus.

Apurahan käyttötarkoituksen tai käyttöajan muutosta on pyydettävä kirjallisesti. Tällöin rahan käyttötarkoitus ei kuitenkaan saa oleellisesti muuttua.

Stipendi on käytettävä vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Raportti stipendin käytöstä ja kustannusarvion toteutumisesta on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Raportti kirjoitetaan lomakkeelle, jonka saa KOURAn toimistosta ja KOURAn internetsivulta. Raportti toimitetaan allekirjoitettuna ja alkuperäistosittein varustettuna KOURAn toimistoon.

os. KOURA, PL 76, 00024 Yleisradio

Mikäli apurahaa ei ole käytetty tai raporttia toimitettu kahden vuoden sisällä rahan myöntämisestä, on apuraha palautettava.

 

Miten apurahaa haetaan?

 

Stipendejä ja projektirahoja haetaan erillisillä hakulomakkeilla, jotka julkaistaan hakuilmoituksen yhteydessä. 

Radiodays 2017 hakemukset käsitellään syksyn haussa.  Input-hakemukset käsitellään kevään apurahahaussa.

Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään hakukuukauden viimeisenä päivänä.

Hakemuksesta tulee ilmetä apurahan yksityiskohtainen käyttösuunnitelma perusteluineen: tarkoitus, aikataulu, ammatillinen hyöty, kontaktihenkilöt, mahdollisimman tarkka kustannusarvioerittely.

Huonosti valmisteltuihin hakemuksiin ei stipendiä voida myöntää.

Hallintokunnan päätöksestä ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti.

 

Huom!

 

Ylen ja MTV3:n vakuutusturva on voimassa Koulutusrahasto KOURAn kustantamilla ulkomaanmatkoilla, jos matka tapahtuu työajalla. Vapaa-ajalla tapahtuvat matkat stipendiaatti vakuutta itse. Muistathan tarkistaa oman liittosi vakuutukset.

 

Lisätiedot:

Marja Keskitalo, hallintokunnan puheenjohtaja 040 559 7116

Katri Nurminen, hallintokunnan sihteeri, 040 830 2808 


Kevään 2017 KOURA-apurahojen saajat on valittu

KOURA jakaa kevään 2017 apurahat maanantaina 24.4.2017 klo 14.00. Stipendihakemuksen
jätti määräaikaan mennessä 88 hakijaa, näistä 51 saa stipendin. Stipendien yhteissumma on noin 75 000 euroa. Projektirahahakemuksia tuli 15, joista seitsemän hyväksyttiin. Projektirahojen yhteissumma on noin 30 000 euroa.

KOURA:n apurahoja voivat hakea Ylen ja MTV Oy:n työntekijät, jotka ovat olleet luomassa tekijänoikeudellisesti suojattuja teoksia ja kuuluvat KOURAn perustajaliittoihin. Stipendit on tarkoitettu kotimaassa ja ulkomailla tapahtuvaan media-alan journalistiseen ja taiteelliseen jatko-opiskeluun, media-alaa kehittävään tutkimus- tai selvitystyöhön sekä media-alan koulutukselliseen sisältöjen kehittämiseen.

Projektirahojen ja stipendien seuraava hakuaika on lokakuussa 2017.

 

KOURA-APURAHOJEN SAAJAT

Kevät 2017

Stipendit

Ali-Hokka Anne, Yle  1 100 euroa INPUT 2017 konferenssimatkaan Thessalonikiin

Anttila Harri, Yle  1 200 euroa  IBC 2017  messumatka Amsterdamiin

Blomberg Hilla, Yle   1 000 euroa  Prix Europa - seminaarimatka Berliiniin

Fills Esa, Yle  1 800 euroa  Drone-lentäjän koulutus

Hellström Guy, Yle  1 400 euroa  UMAE Expo messumatka Lontooseen

Hilden Kaisa, Yle  2 600 euroa ProComPro  - koulutuskokonaisuus

Hoikkala Tuukka, Yle  1 100 euroa INPUT 2017 konferenssimatkaan Thessalonikiin

Hägerfelth Hans, Yle  1 700 euroa  saksan intensiivikurssi Dresdenissä

Jolma Tarja, Yle   4 000 euroa  kiinan kielikurssi Pekingissä

Jussila Sanna, Yle  1 000  euroa  Prix Europa - seminaarimatka Berliiniin

Jyrkäs Maria, Yle   1 000 euroa  Prix Europa - seminaarimatka Berliiniin

Kirves Kaisa, Yle  1 500 euroa  saksan kielikurssi Berliinissä

Kettunen Virve, Yle  1 350 euroa  englannin kielikurssi Maltalla

Kimiläinen Anne, Yle  700 euroa  kuvataidekurssi Kökarissa

Koivuaho Leila, Yle  1 100 euroa INPUT 2017 konferenssimatkaan Thessalonikiin

Korhonen Minna, Yle  1 000 euroa   Prix Europa - seminaarimatka Berliiniin

Kuortti Marika, Yle  1 500 euroa  Edinburgh International Television Festival - matkaan

Kurkela Hannele, Yle  3 000 euroa  Mestariluokka-valmennukseen

Kytönen Riikka, Yle  1 850 euroa After Effects CC graafikolle - kurssiin

Köngäs Inari, Yle  1 350 euroa  englannin kielikurssi Maltalla

Laine Olli, Yle  1 500 euroa IDFA-dokumenttifestivaalimatka Amsterdamiin

Leskelä Juha, Yle  1 000 euroa  Camerimage elokuvafestivaalimatka Puolaan

Liikanen Samuli, Yle  1 200 euroa IBC 2017 messumatka Amsterdamiin

Lindfors Ritva, Yle 700 euroa työpaja/jatkokoulutuskurssi Kökarissa

Lindroos Ingemo, Yle  1 500 euroa  ranskan kielikurssi Suomessa ja Ranskassa

Loikkanen Ilkka, Yle  335 euroa  videot sosiaalisen median palveluissa - kurssi  

Mölsä Ari, Yle  1 100 euroa INPUT 2017 konferenssimatkaan Thessalonikiin

Nolvi Tuomas, Yle  750 euroa  Sharing is caring - seminaarimatka Tanskaan

Nordlund Tommy, Yle  3 500 euroa   Met Film Schoolin - kurssi Berliinissä  

Orispää Oili, Yle  1 100 euroa INPUT 2017 konferenssimatkaan Thessalonikiin

Palmroth Liisa , Yle  1 500 euroa   Edinburgh International Television Festival - matkaan

Peura Sini, Yle  1 700 euroa Tutustumismatka Jacob´s Pillow Dance Festival - tapahtumaan Becketiin, Massachusettsiin

Raento Tuuli, Yle  1 500 euroa  “English + Castles&Gardens” kielikurssi Edinburghissa

Reen Johanna, Yle  2 700 euroa  Tiede- ja asiaohjelmien konferenssi WCSFP San Franciscossa

Roos Jonni, Yle  1 000 euroa  matka- ja majoituskulut New Yorkiin

Rämet Taija, Yle 1 000 euroa saksan kielikurssi Speak&Fun kielikoulussa Berliinissä

Savonius-Makkonen Anna-Maria, Yle  1 100 euroa INPUT 2017 konferenssimatkaan Thessalonikiin

Silvola Sakari, Yle  2 000 euroa  saksan kielikurssi Goethe-instituutissa Berliinissä

Sipilä Lea, Yle  1 200 euroa  London 100% Design - näyttely Lontoossa

Smith Johanna, Yle  375 euroa  Lontoon workshopin majoituskulut

Strömberg Jari, Yle  2 000 euroa  saksan kielen jatko-opinnot Carl Duisberg Centressä Berliinissä

Takkala Leena-Iiris, Yle  1 100 euroa INPUT 2017 konferenssimatkaan Thessalonikiin

Tanskanen Jari, Yle  2 100 euroa  IATA AGM tapahtuma Cancunissa

Tarkki Ritva, Yle 450 euroa maisemavalokuvauskurssi Kuusamo-opistossa

Tulusto Anna, Yle  1 700 euroa venäjän kielikurssi Pietarissa

Viinikka Pekka, Yle 1 550 euroa saksan kielen jatko-opinnot Dialoge Sprachinstitut Lindaussa

Vilkkovaara Teija, Yle 1 200 euroa London 100% Design - näyttely Lontoossa

Vilkman Anu, Yle 1 200 euroa National Film and Television Schoolin lyhytkurssi “First Time Factual Producing”

Virenius Jukka, Yle  2 000 euroa opinto- ja konferenssimatka Japaniin

Virtanen Maija, Yle 2 900 euroa fasilitointiopintojen lukukausimaksuihin

Vuorinen Terhi, Yle 1 000 euroa  Prix Europa - seminaarimatka Berliiniin

 

Projektirahat

Ahlfors Kitta, MTV (5hlö)  10 500 euroa  Mobiili- ja nettijournalismin yhteisprojektiin

Harjaluoma Teija, Yle (2hlö)  1 150 euroa  kielenhuoltoa suomentaja-toimittajille

Henriksson Katri, Yle (2 hlö)  3 000 euroa  musiikin visualisointi ja 360 - projektiin

Lindroos Minna, Yle  (3 hlö) 4 500 euroa  lyhytelokuvatyöpaja-projektiin

Liljeblad Tiina, Yle (3 hlö) 3 000 euroa  opintomatka Kööpenhaminan muotiviikoille

Nyman Harri, Yle (17 hlö) 5 000 euroa  Stage Set Scenery tapahtumamatkaan Berliiniin

Parvio Riitta, Yle (3hlö)  3 000 euroa  Ketterä rekvisiitta - projektiin