KOURA on Yleisradion, MTV Oy:n ja Mediahub Helsinki Oy:n koulutusrahasto, joka myöntää televisio- ja radioalaan liittyviä stipendejä ja projektirahoja. Vuosittain jaettavat KOURA-palkinnot ovat alan suurimpia rahapalkintoja Suomessa. KOURA järjestää myös erilaisia koulutustilaisuuksia ja seminaareja.

KOURA on perustettu vuonna 1984. Yleisradion, MTV Oy:n, Suomen Journalistiliiton, Suomen Lavastustaiteilijain Liiton, Suomen Muusikkojen Liiton ja Suomen Näyttelijäliiton muodostaman rahaston varat tulevat Kopiostolta, ja ne koostuvat Yleisradion, MTV Oy:n ja Mediahub Helsinki Oy:n vakinaiselle henkilöstölle maksetuista tekijänoikeuskorvauksista.

Kouran hallinto muodostuu ohjausryhmästä, palkinto- ja koulutuslautakunnasta, joissa on edustajat edellä mainituista yhtiöistä ja liitoista.


 

KOURA is the education fund for the Finnish Broadcasting Company Yleisradio and MTV Oy, granting scholarships and project financing related to the field of television and radio. The annual KOURA awards are the largest monetary prizes of the field in Finland. KOURA also organizes various courses and seminars.

KOURA was founded in 1984. The fund was formed by the Finnish Broadcasting Company; MTV Oy; the Union of Journalists in Finland; the Union of Theatre, Film and Television Designers in Finland; the Finnish Musicians’ Union; and the Union of Finnish Actors, and its assets come from the copyright organization Kopiosto, consisting of royalties paid to the permanent staff of the Finnish Broadcasting Company and MTV Oy.

The fund is managed by a branch of administration which includes representatives of the aforementioned companies and unions.