Koulutusrahasto KOURA jakaa kaksi kertaa vuodessa (lokakuussa ja maaliskuussa) kuluapurahoja, työskentelyapurahoja sekä apurahoja seminaarien ja ryhmäopetusten järjestämiseen. Erilaisten apurahojen lisäksi KOURA jakaa vuosittain maaliskuussa KOURA-palkintoja ja kunniamainintoja ansioituneimmille omatuotantoisille sisällöille. KOURA-palkinnot ovat alallaan Suomen suurimpia rahapalkintoja.

KOURA on Yleisradio Oy:n, MTV Oy:n, Suomen Journalistiliitto ry:n, Teatteri- ja Mediatyöntekijät TEME ry:n, Suomen muusikkojen liitto ry:n, Suomen Näyttelijäliitto ry:n sekä Kopiosto ry:n yhteinen koulutusrahasto. Kouran varat kertyvät Ylen ja MTVn omatuotantoisten ohjemien käytöstä opetus- ja tutkimustoiminnassa (opetuskäyttökorvauksista). Rahastoa hallinnoi Kopiosto. Kouran nykyinen hallinto muodostuu ohjausryhmästä, palkinto- ja koulutuslautakunnasta, joissa on edustajat edellä mainituista yhtiöistä ja liitoista.

 


 

KOURA is the education fund for the Finnish Broadcasting Company Yleisradio and MTV Oy, granting scholarships and project financing related to the field of television and radio. The annual KOURA awards are the largest monetary prizes of the field in Finland. KOURA also organizes various courses and seminars.

KOURA was founded in 1984. The fund was formed by the Finnish Broadcasting Company; MTV Oy; the Union of Journalists in Finland; the Union of Theatre, Film and Television Designers in Finland; the Finnish Musicians’ Union; and the Union of Finnish Actors, and its assets come from the copyright organization Kopiosto, consisting of royalties paid to the permanent staff of the Finnish Broadcasting Company and MTV Oy.

The fund is managed by a branch of administration which includes representatives of the aforementioned companies and unions.