Palkinnot

 

KOURA palkitsee vuoden 2019 parhaat sisällöt - ehdota suosikkiasi!

 

Ylen, MTV:n, Mediahub Helsingin, Directors Cutin ja Nouhau Productionsin tekijät ovat vuoden mittaan luoneet taas paljon oivaltavia, ajatuksia herättäviä, viihdyttäviä sekä uutta tietoa ja elämyksiä tarjoavia sisältöjä. Mikä niistä ansaitsisi sinun mielestäsi tulla palkituksi? Ehdotuksia palkittavista sisällöistä otetaan vastaan 7.1.2020 saakka.

 

KOURA jakaa vuosittain palkinnot parhaille Yleisradion ja MTV:n kanavilla ensilähetyksensä saaneille kotimaisille osin tai kokonaan omatuotantoisille ohjelmille tai verkkosivustoille. Ulkomaisiin formaatteihin perustuvia ei kannata ehdottaa, koska niitä KOURA ei palkitse. Palkintoehdotuksia voivat lähettää kaikki Ylen, MTV:n, Directors Cutin ja Nouhau Productionsin työntekijät. 

Kouran palkintolautakunnan tehtävänä on valita palkittavat sisällöt ja niissä palkittavat tekijät KOURAn ohjausryhmän määrittelemien sääntöjen mukaan. Pääperiaate on se, että projekteissa palkitaan tekijänoikeudellista työtä tekeviä Ylen, MTV:n, Directors Cutin ja Nouhau Productionsin kuukauspalkkaisia työntekijöitä, joiden työ kerryttää rahastoa. Tuottajia ja freelance-tekijöitä voidaan palkita vain mikäli rooli sisällön tekemisessä on ollut merkittävä. Sen sijaan esimerkiksi vastaavia tuottajia, apulaistuottajia ja tuotantokoordinaattoreita lautakunta ei ohjausryhmän asettaman periaatteen mukaisesti palkitse. 

 

Palkitsemiskriteerit

 

Palkitsemiskriteereitä on muutettu vuonna 2019. Ehdotettavan sisällön tulee täyttää yksi tai useampia seuraavista kriteereistä:

  • tarjoaa uutta tietoa tai uuden näkökulman käsittelemäänsä aiheeseen

  • kokonaisuus uudistaa genreä tai on erittäin onnistunut lajityyppinsä edustaja

  • visuaalinen ja/tai äänellinen toteutus uudistaa kerrontaa merkittävästi tai on poikkeuksellisen onnistunut 

  • edistää ja hyödyntää merkittävällä tavalla vuorovaikutusta käyttäjien kanssa

  • on innovatiivinen kokeilu ja onnistuu tarjoamaan jotain täysin uutta

Palkintolautakunta pidättää oikeuden muuttaa ehdotetun ohjelman palkintoluokkaa. Se voi myös nostaa ohjelmia palkittaviksi ohi ehdotusten. Palkinto voidaan jättää myös jakamatta, jos kriteerit eivät täyty.

 

Palkintokategoriat

 

Kategoriat sisältävät kaikki alustat ja kerrontamuodot. Palkintokategorioita on viisi:

 

Lasten ja nuorten kohderyhmien sisällöt 

Kaikki genret lasten ja nuorten kohderyhmien sisällöissä. Tärkeä kriteeri on kohderyhmäymmärryksen toimivuus.

Uutiset, ajankohtaiset ja urheilu

Päivittäisjournalismi, ajankohtais- ja tutkiva journalismi, urheilujournalismi, reportaasit.

Käsikirjoitetut ja dramatisoidut sisällöt

Draama, teostyyppiset dokumentit ja käsikirjoitettu viihde, esim. sarjadraamat, pistedokumentit, dramatisoidut somesisällöt.

Kulttuuri

Kulttuurivetoinen journalismi, kulttuurihistoria, kulttuurin popularisointi.

Asia

Tiede-, terveys-, elämäntapa- ja ympäristöaiheiset sisällöt sekä yhteiskunnalliset dokumentit.

 

Kussakin palkintoluokassa jaetaan KOURA-palkinnon lisäksi 2-3 kunniamainintaa. Palkintolautakunta voi harkintansa mukaan myöntää myös muita erikoispalkintoja. Lisäksi palkitaan vuoden sivistysteko; palkinnon saajan päättää ulkopuolinen henkilö tai taho.

 

Miten ehdotan?

 

Ehdotuksia otetaan vastaan oheisella palkintoehdotuslomakkeella 7.1.2020 saakka:

Koura-palkintoehdotus 2019

 

Lisätietoja:

Kouran asiamies

Päivi Stark (paivi.stark@yle.fi)

0400898306