Palkinnot

Ehdota KOURA-palkintoa!

KOURA pyytää ehdotuksia vuoden 2018 KOURA-palkinnon saajiksi oheisella lomakkeella 7.1.2019 mennessä.

LOMAKE aukeaa linkistä:

Palkinnot myönnetään parhaille vuonna 2018 Ylen ja MTV:n kanavilla ensilähetyksensä saaneille kotimaisille televisio-, radio- ja verkkosisällöille. Ehdotettava ohjelma ei saa perustua ulkomaiseen formaattiin.

Palkintoluokkia on kuusi: draamat ja fiktiot, dokumentit ja journalistiset sisällöt, kulttuurisisällöt, uutis-, urheilu-, ja ajankohtaissisällöt, lapsille ja nuorille suunnatut sisällöt, viikoittaiset ja sarjamuotoiset ohjelmat.

Vuoden sivistystekopalkinnon saajan valitsee palkintolautakunnan ulkopuolinen henkilö. Palkintolautakunta voi harkintansa mukaan myöntää myös muita erikoispalkintoja.

Ohjelmien tulee toteuttaa sivistyksellistä lähtökohtaa, minkä lisäksi ohjelmia arvioidaan seuraavin kriteerein: ohjelma tarjoaa uutta tietoa tai uuden näkökulman käsittelemäänsä aiheeseen, ohjelma uudistaa genreä, ohjelma on erittäin onnistunut lajityyppinsä edustaja tai ohjelma on innovatiivinen kokeilu ja onnistuu tarjoamaan jotain täysin uutta.

Palkintoehdotuksia voivat lähettää kaikki Ylessä, MTV:ssä ja Mediahub Helsinki Oy:ssä työskentelevät.

Ehdotuksesta tulee käydä ilmi ohjelman tuotenumero, lähetysnimi, lähetyspäivä, kesto, kanava, tuotanto, tekijöiden nimet sekä se, mitä palkintoluokkaa ohjelma edustaa. Ehdotettavista radio-ohjelmista lisäksi RARK_DIG nimi. Mahdollisista transmediaisista/monimediaisista ohjelmista tulee mainita huomioitavat alustat ja verkko-osoitteet.

Erikseen tulee mainita ohjelman tekijöistä ne, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet ohjelman sisällölliseen/taiteelliseen toteutukseen (palkittavat). Tärkeä osa ehdotusta on perustelu, jossa selvitetään, miksi ohjelma on palkitsemisen arvoinen.

Lisätietoja KOURAn asiamieheltä Katri Nurmiselta,puh. 040 830 2808, katri.nurminen(at)yle.fi

 

____________________________________________________________________________

KOURA jakaa vuosittain palkinnot parhaille Yleisradion, MTV ja Mediahub Helsinki Oy:n kanavilla ensilähetyksensä saaneille kotimaisille osin tai kokonaan omatuotantoisille ohjelmille tai verkkosivustoille.

Palkinnot ja stipendit eivät vaikuta toisiinsa millään tapaa.

Palkintoluokat

Palkintoluokkia on kuusi:

  • draamat ja fiktiot
  • dokumentit ja journalistiset sisällöt 
  • kulttuurisisällöt
  • uutis-, urheilu- ja ajankohtaissisällöt
  • lapsille ja nuorille suunnatut sisällöt
  • viikoittaiset ja sarjamuotoiset ohjelmat

Kussakin palkintoluokassa jaetaan KOURA-palkinnon lisäksi 2-3 kunniamainintaa.

Lisäksi palkitaan vuoden sivistysteko; palkinnon saajan päättää ulkopuolinen henkilö tai taho.

Miten ehdotan?

Palkintoehdotuksia voivat lähettää kaikki Yleisradion ja MTV Oy:n työntekijät. Ehdotuksia otetaan vastaan kunkin vuoden joulukuun aikana. 

 

Palkitsemiskriteerit

Palkittavien ohjelmien tulee olla laadukkaita ja toteuttaa sivistyksellistä lähtökohtaa, minkä lisäksi ohjelmia arvioidaan seuraavien kriteerien pohjalta:

  • ohjelma tarjoaa uutta tietoa tai uuden näkökulman käsittelemäänsä aiheeseen
  • ohjelma uudistaa genreä tai ilmaisun keinoja
  • ohjelma on erittäin onnistunut lajityyppinsä edustaja  
  • ohjelma on täysin uudenlainen kokeilu ja onnistuu tarjoamaan jotain poikkeuksellista

Hallintokunta pidättää oikeuden muuttaa ehdotetun ohjelman palkintoluokkaa. Se voi myös nostaa ohjelmia palkittaviksi ohi ehdotusten. Palkinto voidaan jättää myös jakamatta, jos kriteerit eivät täyty.

Lisätietoja Katri Nurminen, p. 040 830 2808, katri.nurminen@yle.fi