Palkinnot

 

KOURA palkinnot 2018 jaettiin 21.3.2019

 

KOURA KOROSTAA PALKITSEMISESSA TEKIJÄNOIKEUDELLISTA TYÖTÄ

Kouran johtamismalli uudistui viime vuonna. Koulutusrahastoa johtaa nyt ohjausryhmä, jossa ovat mukana Kopiosto, tekijänoikeudellista työtä edustavat ammattiliitot sekä Yle, MTV ja Mediahub Helsinki Oy.

Palkintolautakunnan tehtävä on valita palkittavat projektit ja niissä palkittavat tekijät ohjausryhmän määrittelemien sääntöjen mukaan. Palkitsemiskriteerit ovat pysyneet samoina kuin ennen, niitä on neljä:
- ohjelma tarjoaa uutta tietoa tai uuden näkökulman käsittelemäänsä aiheeseen
- ohjelma uudistaa genreä
- ohjelma on erittäin onnistunut lajityyppinsä edustaja
- ohjelma on innovatiivinen kokeilu ja onnistuu tarjoamaan jotain täysin uutta

Kouran ohjausryhmä on tarkentanut palkitsemisen kriteerejä. Pääperiaate on se, että projekteissa palkitaan tekijänoikeudellista työtä tekeviä Ylen, MTV:n ja Mediahub Helsinki Oy:n vakinaisia ammattilaisia, joiden työ kerryttää rahastoa.

Poikkeuksena tästä ovat merkittävää sisältötyötä palkittavissa projekteissa tehneet freelance tekijät. Samoin tuottaja palkitaan vain, jos hänellä on ollut merkittävä rooli projektin sisällön tekemisessä. Sen sijaan esimerkiksi apulaistuottajia, tuotantokoordinaattoreita tai vastaavia tuottajia lautakunta ei ohjausryhmän asettaman periaatteen mukaisesti palkitse.

____________________________________________________________________________

KOURA jakaa vuosittain palkinnot parhaille Yleisradion, MTV ja Mediahub Helsinki Oy:n kanavilla ensilähetyksensä saaneille kotimaisille osin tai kokonaan omatuotantoisille ohjelmille tai verkkosivustoille.

Palkinnot ja stipendit eivät vaikuta toisiinsa millään tapaa.

Palkintoluokat

Palkintoluokkia on kuusi:

  • draamat ja fiktiot
  • dokumentit ja journalistiset sisällöt 
  • kulttuurisisällöt
  • uutis-, urheilu- ja ajankohtaissisällöt
  • lapsille ja nuorille suunnatut sisällöt
  • viikoittaiset ja sarjamuotoiset ohjelmat

Kussakin palkintoluokassa jaetaan KOURA-palkinnon lisäksi 2-3 kunniamainintaa.

Lisäksi palkitaan vuoden sivistysteko; palkinnon saajan päättää ulkopuolinen henkilö tai taho.

Miten ehdotan?

Palkintoehdotuksia voivat lähettää kaikki Yleisradion, MTV:n ja Mediahub Helsinki Oy:n työntekijät. Ehdotuksia otetaan vastaan kunkin vuoden joulukuun aikana. 

 

Palkitsemiskriteerit

Palkittavien ohjelmien tulee olla laadukkaita ja toteuttaa sivistyksellistä lähtökohtaa, minkä lisäksi ohjelmia arvioidaan seuraavien kriteerien pohjalta:

  • ohjelma tarjoaa uutta tietoa tai uuden näkökulman käsittelemäänsä aiheeseen
  • ohjelma uudistaa genreä tai ilmaisun keinoja
  • ohjelma on erittäin onnistunut lajityyppinsä edustaja  
  • ohjelma on innovatiivinen kokeilu ja onnistuu tarjoamaan jotain täysin uutta

Palkintolautakunta pidättää oikeuden muuttaa ehdotetun ohjelman palkintoluokkaa. Se voi myös nostaa ohjelmia palkittaviksi ohi ehdotusten. Palkinto voidaan jättää myös jakamatta, jos kriteerit eivät täyty.

Lisätietoja:

Kouran asiamies

Päivi Stark (paivi.stark@yle.fi)

0400898306